នរណាដែល​ធ្លាប់​ឈ្នះ​ប្រកួត​ El Clasico ច្រើន​ជាង​គេ?

admin

ប្រកួត​ El Clasico ឬ​ប្រកួត​រវាង​ក្លឹប​ Barcelona និង​ក្លឹប​ La Liga ធ្លាប់​បាន​ប្រកួត​តទល់​គ្នា​​ចំនួន​ ២៤៦ដង​ហើយ ចាប់​ពី​តាំង​ពី​ក្លឹប​ទាំង​ពីរ​នេះ​ប្រកួត​ប៉ះ​គ្នា​ជា​ផ្លូវការ​ដំបូង​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩១៦មក។ នេះ​បើ​​យោង​តាម​ការ​ចុះ​ផ្សាយ​របស់​ Marca នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ​។

 

នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ចំនួន​២៤៦ដង​នេះ​ Barca ធ្លាប់ឈ្នះ​ប្រកួត​ចំនួន​៩៦ដង​ Real ឈ្នះ​ប្រកួត​ចំនួន​៩៨ដង​ និង​ប្រកួត​ក្នុង​លទ្ធផល​ស្មើ​គ្នា​៥២ដង​។

ចំពោះ​ការ​ប្រកួត​ El Clasico ដំបូង​ក្នុង​រដូវកាល​ឆ្នាំ​២០២១/២២នេះ​ នឹង​ប្រកួត​នៅ​ទីលាន​ Camp Nou ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ ទី​២៤ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០២១ ដោយ​មក​ទល់​នឹង​ពេល​នេះ​ ក្លឹប​ទាំង​ពីរ​មិន​ទាន់​ចេញ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​កីឡាករ​ណា​ខ្លះ​ ដែល​ទៅ​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​នេះ​ឡើយ​ទេ​។

តើ​ប្រិយមិត្ត​ទាំង​អស់​គិត​ថា​ក្រុម​មួយ​ណា​ជា​អ្នក​ឈ្នះ​? ចាំ​តាម​ដាន​មើល​ទាំង​អស់​៕

ប្រភព៖ Marca

Next Post

នរណាដែល​ធ្លាប់​ឈ្នះ​ប្រកួត​ El Clasico ច្រើន​ជាង​គេ?

ប្រកួត​ El Clasico ឬ​ប្រកួត​រវាង​ក្លឹប​ Barcelona និង​ក្លឹប​ La Liga ធ្លាប់​បាន​ប្រកួត​តទល់​គ្នា​​ចំនួន​ ២៤៦ដង​ហើយ ចាប់​ពី​តាំង​ពី​ក្លឹប​ទាំង​ពីរ​នេះ​ប្រកួត​ប៉ះ​គ្នា​ជា​ផ្លូវការ​ដំបូង​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩១៦មក។ នេះ​បើ​​យោង​តាម​ការ​ចុះ​ផ្សាយ​របស់​ Marca នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ​។   នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ចំនួន​២៤៦ដង​នេះ​ Barca ធ្លាប់ឈ្នះ​ប្រកួត​ចំនួន​៩៦ដង​ Real ឈ្នះ​ប្រកួត​ចំនួន​៩៨ដង​ និង​ប្រកួត​ក្នុង​លទ្ធផល​ស្មើ​គ្នា​៥២ដង​។ ចំពោះ​ការ​ប្រកួត​ El Clasico ដំបូង​ក្នុង​រដូវកាល​ឆ្នាំ​២០២១/២២នេះ​ នឹង​ប្រកួត​នៅ​ទីលាន​ Camp Nou ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ ទី​២៤ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០២១ ដោយ​មក​ទល់​នឹង​ពេល​នេះ​ ក្លឹប​ទាំង​ពីរ​មិន​ទាន់​ចេញ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​កីឡាករ​ណា​ខ្លះ​ ដែល​ទៅ​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​នេះ​ឡើយ​ទេ​។ តើ​ប្រិយមិត្ត​ទាំង​អស់​គិត​ថា​ក្រុម​មួយ​ណា​ជា​អ្នក​ឈ្នះ​? ចាំ​តាម​ដាន​មើល​ទាំង​អស់​៕ ប្រភព៖ Marca