មក​ស្គាល់​អ្នក​ឈ្នះពាន​កីឡាករ​ឆ្នើម​វ័យ​ក្មេង​ ១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ:

admin

 

មក​ស្គាល់​អ្នក​ឈ្នះពាន​កីឡាករ​ឆ្នើម​វ័យ​ក្មេង​ ១០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ:

១. Alexandre Pato៖ អតីត​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​របស់​ក្លឹប​ A.C. Milan ទទួល​បាន​ពាន​នេះ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០០៩។

២. Mario Balotelli៖ អតីត​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​របស់​ក្លឹប​ Manchester City ទទួល​បាន​ពាន​នេះ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១០។

៣. Mario Gotze៖​ខ្សែ​បម្រើ​របស់​ក្លឹប​ Borussia Dortmund ទទួល​បាន​ពាន​នេះ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១១។

៤. Isco៖ អតីត​ខ្សែ​បម្រើ​របស់​ក្លឹប​ Malaga ទទួល​បាន​ពាន​នេះ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១២។

៥. Paul Pogba៖ អតីត​ខ្សែ​បម្រើ​របស់​ក្លឹប​ Juventus ទទួល​បាន​ពាន​នេះ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៣។

៦. Raheem Sterling៖ អតីត​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​របស់​ក្លឹប​ Liverpoolទទួល​បាន​ពាន​នេះ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៤។

៧. Anthony Martial៖ ​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​របស់​ក្លឹប​ Manchester United ទទួល​បាន​ពាន​នេះ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៥។

៨. Renato Sanches៖ ​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​របស់​ក្លឹប​ Atletico Madrid ទទួល​បាន​ពាន​នេះ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៦។

៩. Kylian Mbappe៖ ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​របស់​ក្លឹប​ Paris Saint Germain ទទួល​បាន​ពាន​នេះ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៧។

១០. Matthijs De Ligt៖ ​ខ្សែ​ការពារ​របស់​ក្លឹប​ Ajaxទទួល​បាន​ពាន​នេះ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៨។

១១. Joao Felix៖ ​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​របស់​ក្លឹប​ Atletico Madridទទួល​បាន​ពាន​នេះ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៩។ ប្រភព : Goal.com

Next Post

UCL និង​ UELនៅ​តែ​អាច​បញ្ចប់​ត្រឹម​ខែ​សីហា​